Ledig stilling

Hel fast undervisningsstilling ved fagretning bygg- og anleggsteknikk.

Vi søker etter sivilingeniør eller ingeniør med relevant utdanning og praksis. Det er ønskelig med kompetanse innenfor byggfagene.           

Tiltredelse 1. august 2017 eller etter nærmere avtale. 

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og regler for øvrig. Ved alle tilsettinger foretas intervju. Gode samarbeidsevner, personlig egnethet samt god IT-kompetanse tillegges vekt.

Søkere som mangler praktisk-pedagogisk utdanning vil bli vurdert, men tilsetting gjøres i slikt tilfelle på vilkår av at PPU tas innen en avtalt tidsperiode.

Lønn og arbeidsforhold etter gjeldende lov og regelverk.

NTFK har 6 mnd prøvetid ved alle tilsettinger. Gyldig politiattest kreves ved tilsettinger i videregående skole.

Nord-Trøndelag fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som mål at arbeidsstokken skal gjenspeile befolkningen i Nord-Trøndelag når det gjelder kjønn, funksjonsevne og kulturelt mangfold.

Nærmere opplysninger om stillingen ved Asgeir Finserås telefon 74 11 41 06 / 997 42 455.

Søknadsfrist: 19. april 2017

Søkere bes benytte det elektroniske søknadsskjemaet på internett (www.ntfk.no under Ledige stillinger).

 

Stjørdal fagskole

Stjørdal fagskole ligger sentralt i Stjørdal kommune og har ca 80 heltidsstudenter (på dagtid) og ca 180 studenter i nettbasert deltidsopplæring. Skolen drives administrativt sammen med Ole Vig videregående skole med et samlet elev- og studenttall på ca 1200. Skolen har også eget studiested ved Fauske videregående skole.

Stjørdal fagskole tilbyr opplæring innen anlegg-, husbygging-, bergverk- og drift- maskinteknikk. Skolen har også avtale om opplæringssamarbeid med fagmiljø på Grønland.

Kontakt oss

  • stjordal@fagskole.com
  • 74 11 44 00
  • Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal