Kurs i Markedsføring, merkevarebygging og salg for ansatte i reiselivsbransjen i Trøndelag

Kurs i Markedsføring, merkevarebygging og salg for ansatte i reiselivsbransjen i Trøndelag

I samarbeid med Nordland fagskole tilbyr Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Stjørdal nå kurs i emnet Markedsføring, merkevarebygging og salg for ansatte i reiselivsbransjen i Trøndelag.

Kurset består av en teoretisk del og en praksisdel. Den teoretiske delen vil foregå digitalt og holdes av dyktige lærere og foredragsholdere med lang erfaring fra reiselivsbransjen.

Når foregår kurset?

Teoridelen: 2. juni 2020 – 26. juni 2020 6 studiepoeng
Praksis: Høst 2020 4 studiepoeng

Les mer
Studentombud for fagskolestudenter

Studentombud for fagskolestudenter

Kjersti Bjørnevik er ansatt som studentombud for fagskolestudenter ved fagskolene i Troms, Nordland og Trøndelag for skoleåret 2020. Studentombudet er en fri og uavhengig ressursperson som gir råd og hjelp til fagskolestudenter i saker som handler om deres studiesituasjon. Studentombudet skal bidra til studenters rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt nivå som mulig. Studentombudet har taushetsplikt og går ikke videre med saken uten ditt samtykke.

Les mer
Fra og med 2020 må du søke opptak til fagskolen gjennom Samordna opptak

Fra og med 2020 må du søke opptak til fagskolen gjennom Samordna opptak

Fra og med 2020 må du søke opptak til fagskolen gjennom Samordna opptak. Nettsidene til Samordna opptak åpner for opptak 1. februar 2020, søknadsfristen er 15. april. Mer informasjon om hvordan du søker finner du under fanen Student og Slik søker du. Merk at det vil komme mer informasjon om hvordan du søker når det nærmer seg åpning for opptak.

Les mer
Foto: NTB

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning vedtatt

Fra 1. juli er lov om fagskoleutdanning fra 2003 endret. Den reviderte loven har tittelen »Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven)». Loven gir studentene flere rettigheter og det er fastslått at studiepoeng skal benyttes som mål arbeidsbelastning i fagskolestudier. 2-årig fagskoleutdanning gir nå 120 studiepoeng.

Les mer

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal