Foto: NTB

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning vedtatt

Fra 1. juli er lov om fagskoleutdanning fra 2003 endret. Den reviderte loven har tittelen »Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven)». Loven gir studentene flere rettigheter og det er fastslått at studiepoeng skal benyttes som mål arbeidsbelastning i fagskolestudier. 2-årig fagskoleutdanning gir nå 120 studiepoeng.

Positive endringer for fagskolene
Den nye fagskoleloven innebærer en rekke positive endringer for fagskolene, og fagskole får nå fortjent status som høyere yrkesfaglig utdanning. – Vi er veldig fornøyde med at fagskoler nå omtales som «høyere yrkesfaglig utdanning». Det er mange som ikke vet hva en fagskole er, eller som tror at fagskolenivået tilsvarer videregående opplæring. Den nye lovtittelen vil forhåpentligvis være med og gi fagskoleutdanningene økt anerkjennelse og status, sier fungerende leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), Christoffer Blaalid.

Fagskoleloven bidrar til å dekke næringslivets behov
I august 2017 slapp NHO en rapport som viser at det er et stort udekket behov for fagskoleutdannede i NHOs medlemsbedrifter. Signalene fra de andre arbeidslivsorganisasjonene sier det samme. Norge trenger flere fagskoleutdannede Fagskolenes økte status vil bidra til et økt antall fagskolestudenter de kommende årene, noe som vil være en viktig bidragsyter til å dekke fremtidens kompetansebehov.

De viktigste endringene
Den nye fagskoleloven innføres 1. juli, og her er de viktigste foreløpige endringene:

  • Fagskoleutdanninger får status som høyere yrkesfaglig utdanning
  • Fagskolestudenter får nå studiepoeng
  • Fagskolestudenter får rett til fødselspermisjon
  • Fagskolestudenter får lovfestet rett til et eget studentorgan 

Fagskolepoeng blir studiepoeng
Med den nye loven skal dagens fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. Når loven trer i kraft 1. juli, får også tidligere fagskolestudenter mulighet til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom.

 

- Vi er veldig fornøyd med de endringene som er vedtatt, og vi har stor tro på at fagskolestudier blir enda mer attraktivt de kommende årene, sier Arild Sætre, utdanningsdirektør i Treider.

 

 
Stjørdal Fagskole

Nettansvarlig 

Kontakt oss

  • post@stjordalfagskole.no
  • 74 17 81 02 (Trøndelag fylkeskommune)
  • Besøksadr: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
  • Postadr: Postboks 254 7501 Stjørdal